Szanowni Państwo,

Informujemy, iż projekt pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez
promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” uzyskał dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe
możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020. Projekt jest realizowany przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w
Rzeszowie lidera projektu w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone
Bieszczady” z siedzibą w Orelcu.

Czas trwania: od 01.09.2020 do 30.09.2021

Wartość projektu : 691 928,16 PLN. Projekt dofinansowany jest ze środków
europejskich: 94,29% oraz ze środków dotacji celowej: 5,71 %

Adres Biura Lidera Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

Adres Biura Partnera Projektu: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Grupa docelowa:

Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25*roku życia: powiat bieszczadzki,
gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i
Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym  programie o
charakterze terytorialnym –  Program dla Bieszczad;

60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój
kompetencji cyfrowych i społecznych realizowane w formie grupowej.
Zapewniamy dowóz na diagnozę oraz zajęcia do Orelca. Dodatkowe korzyści:
kurs tańca, stały kontakt z opiekunem edukacyjnym, wyjazdowe zajęcia
edukacyjne.