Konkurs „Mistrz-uczeń”  

organizowany w ramach modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” – rozstrzygnięty! Komisja wyłoniła zwycięzców: I miejsce – Pani Anna Jakubik II miejsce – Pani Krystyna Ciślik III miejsce – Pani Danuta Bajda Zgodnie z regulaminem konkursu komisja przyznała również dwa wyróżnienia, które otrzymała Pani Grażyna Owoc i Pan Bolesław Owoc. Do zwycięzców trafiły dyplomy i nagrody rzeczowe (drewniane pamiątki). Przypominamy, że celem konkursu było utrwalanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez Uczestników modelu na zajęciach edukacyjnych oraz … Read More

Impreza podsumowująca realizację modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych

17 lutego br. w Polańczyku miało miejsce uroczyste podsumowanie modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest od 01.09.2020 do 28.02.2022.  W ramach zaplanowanych działań 60 Uczestników otrzymało wsparcie edukacyjne … Read More

Co słychać w modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”?

Czas na bieżące podsumowanie realizacji model wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca)w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner),współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu:„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pierwsze zajęcia edukacyjne oraz wsparcie dodatkowe rozpoczęliśmy od maja br. W projekcie uczestniczy 60 osób, … Read More

Zapytanie ofertowe nr SZANSA/ZP/3/2021 – data publikacji 27.04.2021

Szanowni Państwo, W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty cenowej na „Catering” , zgodnie z … Read More

Wynik konkursu na stanowisko pracy – Opiekun Edukacyjny

Wynik przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Bieszczady” w ramach  realizacji modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Po dokonaniu analizy złożonych oferti w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej … Read More

Konkurs na stanowisko Opiekuna edukacyjnego nr SZANSA/K/1/2021 – data publikacji 25.03.2021

Szanowni Państwo, W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza konkurs na stanowisko Opiekuna edukacyjnego. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 1 kwietnia … Read More

Zapytanie ofertowe nr SZANSA/ZP/2/2021 – data publikacji 09.03.2021

Szanowni Państwo, W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty cenowej na „Zakup i dostawa sprzętu … Read More

Zapytanie ofertowe nr SZANSA/ZP/1/2021 – data publikacji 08.03.2021

Szanowni Państwo, W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty cenowej na „Przewóz osób” , zgodnie … Read More