Konkurs „Mistrz-uczeń”  

organizowany w ramach modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” – rozstrzygnięty! Komisja wyłoniła zwycięzców: I miejsce – Pani Anna Jakubik II miejsce – Pani Krystyna Ciślik III miejsce – Pani Danuta Bajda Zgodnie z regulaminem konkursu komisja przyznała również dwa wyróżnienia, które otrzymała Pani Grażyna Owoc i Pan Bolesław Owoc. Do zwycięzców trafiły dyplomy i nagrody rzeczowe (drewniane pamiątki). Przypominamy, że celem konkursu było utrwalanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez Uczestników modelu na zajęciach edukacyjnych oraz … Read More

Impreza podsumowująca realizację modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych

17 lutego br. w Polańczyku miało miejsce uroczyste podsumowanie modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest od 01.09.2020 do 28.02.2022.  W ramach zaplanowanych działań 60 Uczestników otrzymało wsparcie edukacyjne … Read More