Adres Biura Lidera Projektu:
STAWIL Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel. 017 30 700 90
e-mail: szansa@stawil.pl
strona www: szansa.stawil.pl

Adres Biura Partnera Projektu:
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
z siedzibą w Orelcu 35,  38-623 Uherce Mineralne
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel. 513 852 200
e-mail: szansa.lgdzielonebieszczady@gmail.com
strona www projektu: szansa.lgd-zielonebieszczady.pl