Wynik konkursu na stanowisko pracy – Opiekun Edukacyjny

Wynik przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Bieszczady” w ramach  realizacji modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Po dokonaniu analizy złożonych oferti w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja na stanowisko pracy „Opiekun Edukacyjny” wybrała Panią Irenę Kijankę.