Co słychać w modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”?

Czas na bieżące podsumowanie realizacji model wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca)w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner),współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu:„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pierwsze zajęcia edukacyjne oraz wsparcie dodatkowe rozpoczęliśmy od maja br. W projekcie uczestniczy 60 osób, … Read More

Zapytanie ofertowe nr SZANSA/ZP/3/2021 – data publikacji 27.04.2021

Szanowni Państwo, W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty cenowej na „Catering” , zgodnie z … Read More

Wynik konkursu na stanowisko pracy – Opiekun Edukacyjny

Wynik przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Bieszczady” w ramach  realizacji modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Po dokonaniu analizy złożonych oferti w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej … Read More

Konkurs na stanowisko Opiekuna edukacyjnego nr SZANSA/K/1/2021 – data publikacji 25.03.2021

Szanowni Państwo, W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza konkurs na stanowisko Opiekuna edukacyjnego. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 1 kwietnia … Read More

Zapytanie ofertowe nr SZANSA/ZP/2/2021 – data publikacji 09.03.2021

Szanowni Państwo, W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty cenowej na „Zakup i dostawa sprzętu … Read More

Zapytanie ofertowe nr SZANSA/ZP/1/2021 – data publikacji 08.03.2021

Szanowni Państwo, W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty cenowej na „Przewóz osób” , zgodnie … Read More

Szanowni Państwo,

wznawiamy działania zaplanowane w modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020. Rekrutacja została wznowiona i potrwa do 3 marca czekamy jeszcze na chętnych!  Przypominamy założenia modelu wsparcia:  Grupa docelowa: Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25* roku życia: – z obszaru województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: … Read More

Szanowni Państwo,

w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 (2019-CoV) wszystkie zaplanowane działania w modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” zostały przesunięte (wstrzymane). Wszelkie informacje związane ze wznowieniem działań w ramach modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” będą publikowane na bieżąco W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.: Telefon kontaktowy: 513 852 200Adresy e-mail:szansa.lgdzielonebieszczady@gmail.com  oraz m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl .

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż projekt pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzezpromowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” uzyskał dofinansowanie ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowemożliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020. Projekt jest realizowany przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą wRzeszowie lidera projektu w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „ZieloneBieszczady” z siedzibą w Orelcu. Czas trwania: od 01.09.2020 do 30.09.2021 Wartość projektu : 691 928,16 PLN. Projekt dofinansowany jest ze środkóweuropejskich: 94,29% oraz ze środków dotacji celowej: 5,71 % … Read More