Zapytanie ofertowe nr SZANSA/ZP/2/2021 – data publikacji 09.03.2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty cenowej na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” zgodnie z treścią niniejszego zapytania o cenę.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 16 marca 2021 r. do godz. 15:00. W przypadku pytań prosimy o kontakt pisemnie na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne  lub w formie elektronicznej na adres e-mail:  lgdzielonebieszczady@wp.pl

Załączniki: