Co słychać w modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”?

Czas na bieżące podsumowanie realizacji model wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”
realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023
przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca)
w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner),
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu:
„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pierwsze zajęcia edukacyjne oraz wsparcie dodatkowe rozpoczęliśmy od maja br. W projekcie uczestniczy 60 osób, które w 6 grupach, w budynku byłej szkoły w Orelcu realizują zaplanowane zajęciaedukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych. Nasi uczestnicy mają także okazję doskonalić swoje umiejętności artystyczne i taneczne.  Cieszy ich to, bo zajęcia są także okazją do wyjścia z domu, co zwłaszcza w obecnym czasie, po wielu miesiącach izolacji społecznej odgrywa ogromną rolę. Niektórzy  wspominają lata szkolne, bo przecież chodzili do tej szkoły, inni zwracają uwagę na fakt, że dzięki nabytym już umiejętnościom mogą w końcu samodzielnie kontaktować się z dziećmi  i wnukami przebywającymi za granicą. Dla innych to pierwsze kroki w samodzielnym korzystaniu z  Internetu, mediów społecznościowych,  czy użyciu praktycznych i ułatwiających codzienne życie programów i aplikacji. Program zajęć z fotografii jest tak ułożony i prowadzony, by każdy, niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności, miał szansę zrobić dobre zdjęcia z których jest dumny, a okazją do tego są również plenery. Umiejętności nabyte podczas zajęć z fotografii oraz warsztatów artystycznych z filcu i decoupage, a w późniejszym czasie także  z haftu karpackiego dają możliwość wykorzystania nabytych i/ lub rozwiniętych umiejętności w realizacji hobby, a także w promocji własnego rękodzieła oraz jego zarobkowej dystrybucji.

Na wrzesień zaplanowano wyjazdowe zajęcia edukacyjne.  Mamy nadzieję, że będzie to także okazja do integracji,  cała grupa projektowa będzie miała w końcu okazję się poznać.