Realizacja modelu wsparcia „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” dobiega końca

Niestety realizacja projektu nieubłagalnie dobiega końca, przed nami już tylko walidacja oraz impreza podsumowująca. Dziś wspominamy cudowny czas wrześniowych zajęć wyjazdowych w Siedlisku Janczar w Pstrągowej. Pięciodniowe warsztaty były okazją do spotkania się wszystkich uczestników projektu, także z organizatorami (przedstawicielami lidera i partnera projektu). Odwiedzili nas także przedstawiciele Grantodawcy (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach wizyty monitorującej prawidłowy przebieg realizacji projektu. Wybrane miejsce, profesjonalna obsługa ośrodka i troskliwa pomoc opiekunów edukacyjnych sprzyjały nauce i integracji. Była to także okazja do spacerów, zawierania znajomości oraz zabawy. Wypoczynek połączony ze szkoleniem to ciekawa forma, dla niektórych doświadczana pierwszy raz w życiu. Większość uczestników to osoby w wieku emerytalnym, które mają pozytywne relacje z rodziną, ale bardziej na co dzień to one skupiają się nie na sobie, ale na pomocy dzieciom i wnukom.