Impreza podsumowująca realizację modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych

17 lutego br. w Polańczyku miało miejsce uroczyste podsumowanie modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.09.2020 do 28.02.2022.  W ramach zaplanowanych działań 60 Uczestników otrzymało wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój umiejętności takich jak: rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja celu projektu polegała na wypracowaniu i przetestowaniu innowacyjnego trzystopniowego modelu wsparcia (diagnoza, działanie edukacyjne, walidacja). Organizowane były zajęcia komputerowe, fotograficzne, warsztaty artystyczne, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz działania motywujące (kurs tańca, wyjazdowe zajęcia edukacyjne, dowóz na zajęcia i poczęstunek).

Spotkanie było okazją do podsumowania efektów realizacji projektu. Agenda spotkania przewidywała także podsumowanie działań w formie prezentacji multimedialnej oraz występy uczestników modelu (taniec, śpiew) oraz zabawę przy akompaniamencie Kapeli Watra. Kulminacyjnym momentem było wręczenie uczestnikom zaświadczeń i pamiątek (fotoksiążek).

W Bieszczady przybyli goście z Warszawy przedstawiciele Grantodawcy- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w osobach: Pani LILIANA BUDKOWSKA – Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, Pani EMILIA HALEMBA – Zastępca Dyrektora Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych oraz Pan ROBERT PLISZKA – opiekun modelu z ramienia FRSE.

Swoja obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele lokalnych samorządów: Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, Pan Michał Wnuk – Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych a Gminę Czarna reprezentowała Pani Dorota Korżyk.

Lidera projektu reprezentowali:  Pani DAGMARA LECH  oraz TOMASZ WILUSZ – Wiceprezesi Zarządu  Spółki  Stawil.  Na spotkaniu nie zabrakło opiekunów edukacyjnych oraz prowadzących zajęcia: Pani ANNA GRZEBIEŃ, Pan JAKUB KINEL oraz instruktor tańca: Renata  Kapuścińska – Frankowska.

Galeria zdjęć: autorzy – Marian Mazurkiewicz, Marlena Błyskal, Renata Kijanka, Iwona Woch

Prezentacja podsumowująca